Ara

Kullanıcı Sözleşmesi

KİRAGURU KULLANICI SÖZLEŞMESİ
 
İşbu Kiraguru Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Eski Büyükdere Cad. Özcan Sok. No:2 C Blok Kat 2 34416, 4. Levent / İstanbul adresinde mukim (“Kiraguru”) ile Kiraguru üyelik sistemleri (Kiraguru altyapısı, Facebook, Twitter, Google+ veya başka bir sosyal ağ üzerinden Kiraguru.com’a üye olan kişi (“Üye”) arasında Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca Üye’nin Kiraguru.com üye girişini tamamlaması üzerine elektronik ortamda aktedilmiştir.  Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası sayılırlar.
 
 
MADDE 1
SÖZLEŞME’NİN KONUSU
 
Sözleşme, Üyeler’in Kiraguru.com portalı üzerinden alacakları hizmetlerin hüküm ve şartlarını düzenlemektedir.    
 
MADDE 2
SÖZLEŞME’NİN AKTEDİLMESİ 
 
(a)ÜYE SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.
 
(b)KİRAGURU VE ÜYE, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER. 
 
(c)ÜYE, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER. 
 
(d)KİRAGURU VE ÜYE, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.    
 
(e)İŞBU SÖZLEŞME, EKLERİ VE KİRAGURU.COM ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER KAPSAMINDA TEDARİK EDİLEN BİLGİLER VE ELEKTRONİK VASITALARLA ONAYLANAN KONULAR KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 6. MADDESİ’NİN GEREKLİLİKLERİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.
 
(f)İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.    
 
(g)İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR.  YENİ BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ÜYE TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ.  İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.  
 
MADDE 3
TANIMLAR
 
“ABD Doları”Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi para birimini ifade eder.  Bu Sözleşme kapsamında, ABD Doları’nın TL karşılığının tespitinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının döviz satış kuru esas alınacaktır; dikkate alınacak tarih söz konusu hesaplamaya esas olan işlemin yapıldığı tarihtir;
 
“Euro”Avrupa Birliği’nin resmi para birimini ifade eder.  Bu Sözleşme kapsamında, Euro’nun TL karşılığının tespitinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının döviz  satış kuru esas alınacaktır; dikkate alınacak tarih söz konusu hesaplamaya esas olan işlemin yapıldığı tarihtir;
 
“İş Günü”Türkiye Cumhuriyeti’nde bankaların açık olduğu her bir günü ifade eder;
 
“Kiraguru”Kiraguru Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder;
 
“Üye”Kiraguru üyelik sistemleri (Kiraguru altyapısı veya Facebook, Twitter, Google+ veya başka bir sosyal ağ kanalıyla), üzerinden Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca Kiraguru.com üye girişinin tamamlanması ve Sözleşme’nin akdedilmesi üzerine elektronik ortamda Kiraguru.com’a üye olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder; 
 
“Kiraguru.com”Üyeler’in Kiraguru Hizmetleri’nden yararlandığı (alan adını da içeren) online Portal’ı ifade eder; Kiraguru, bu alan adını ileride değiştirebilir veya başka bir alan adına yönlendirebilir. Söz konusu değişiklik veya yönlendirme neticesinde yeni alan adı işbu tanım yerine geçer.  Bu değişiklik ve yönlendirmeye Üye baştan muvafakat etmiştir. 
 
“Kiraguru Hizmetleri”Üyeleri, Kiraguru.com üzerinde buluşturarak üyelerin kullandırma anlaşmalarını yapmak üzere bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda Üyelerin özgür iradeleriyle hükümlerini belirleyerek akdettikleri anlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde kolaylaştırıcı uygulamaları ve bu Sözleşme’de Kiraguru tarafından sunulan tüm diğer hizmetleri ifade eder;
 
“İlan Sahibi”Kiraguru Ürün Listeme Kurallarına uygun Ürün’ü kullandırmak için Kiraguru.com’da listeleyerek Kullanan’a sunan Üye’yi ifade eder;
 
“Kullanan”Kiraguru.com’da Kiraguru Ürün Listeme Kurallarına uygun olarak listelenmiş Ürün’ü kullanmak amacıyla Kiraguru Hizmetleri’nden yararlanan Üye’yi ifade eder;
 
“Kiraguru Ürün 
Listeme Kuralları”Ek-3’te yer alan kuralları ifade eder; 
 
“İşlem Detayları”Madde 4’te yer alan başlıkları içeren ve her işlem kapsamında Üye’nin bilgi ve onayına sunulan hususları ifade eder;   
 
 
“Zarar Avansı veya Depozito”Ürün kullanım işlemi kapsamında Ürün’e gelebilecek zararlar için İlan Sahibi tarafından saptanan rezervasyon başlangıcında Kullanan tarafından İlan Sahibi’ne ödenen meblağı ifade eder;
 
“Günlük Kullanım Ücreti”İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün günlük kullanım bedelini ifade eder;
 
“Haftalık Kullanım Ücreti”İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün haftalık kullanım bedelini ifade eder;
 
“Aylık Kullanım Ücreti”İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün aylık kullanım bedelini ifade eder;
 
“Net Kullanma Ücreti”Ürün’ün günlük, haftalık veya aylık kullanım ücreti ile Ürün’ün kullanıldığı gün, hafta ve ay sayısı çarpıldığında bulunan toplam tutara Ek Misafir Ücreti ve Temizlik Ücreti’nin eklenmesiyle bulunan toplam meblağı ifade eder;
 
“Toplam Kullanma Ücreti”Net Kullanma Ücreti ile Kullanan’dan alınacak olan Hizmet Bedeli toplamını ifade eder. Toplam Kullanma Ücreti’ne Zarar Avansı (Depozito) dahil değildir;
 
“Rezervasyon Sırasında Ödenecek Kira Ücreti” 
Rezervasyonun başlangıcında Kullanan tarafından İlan Veren’e ödenecek olan ve Net Kullanım Ücreti’nin
 
 
“Hizmet Bedeli”Kiraguru’nun Kullandırma İşlemi kapsamında hak kazandığı ve Kullanan ve İlan Sahibi üzerinden hangi oranda alınacağı Ek-2’de belirlenen hizmet bedelini ifade eder;  
 
“Temizlik Ücreti”İlan Sahibi tarafından saptanan ve Rezervasyon başına bir kere uygulanan ücreti ifade eder; 
 
“Ek Misafir Ücreti”İlan Sahibi tarafından saptanan ve belirli bir sayıda kişiden fazla misafir kalınması durumunda uygulanan ücreti ifade eder;
 
“Kullandırma İşlemi”Kullanan ve İlan Sahibi arasında Kiraguru Hizmetleri vasıtasıyla listeleme işlemi ile başlayan ve bunu takip eden diğer hizmetler vasıtasıyla en nihayetinde kullandırma anlaşmasını hedefleyen her türlü işlemi ifade eder; Kiraguru kullandırma anlaşmasının yapılacağını hiçbir şekilde garanti veya taahhüt etmez;
 
“Kullandırma Özel 
Şartları”İlan Sahibi’nin her bir Kullandırma İşlemi bazında Ürün ile ilgili belirlediği özel kullandırma şartlarını ifade eder;
 
“İlan”Kiraguru.com üzerinden İlan Sahibi’nin kullandırma işlemine arz için koyduğu Kiraguru Ürün Listeleme Kuralları’na uygun icaba davet niteliğindeki ilan işlemini ifade eder; 
 
“İptal Şartları”Kiraguru tarafından esnek, orta ve katı olarak çeşitlendirilen ve Kullandırma İşleminin (ve kullandırma anlaşmasının) iptalini düzenleyen hüküm ve koşulları ifade eder;
 
“Resmi Makam”Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;
 
“Rezervasyon”Kiraguru.com’da yayınlanan İlan için kullandırma anlaşması yapmak isteyen Kullanan’ın verdiği icap niteliğindeki işlemi ifade eder;
 
“Rezervasyon Onayı”Rezervasyon’un İlan Sahibi tarafından onayını işaret eden kabul niteliğindeki işlemi ifade eder;
 
“Ürün”Kiraguru Ürün Listeleme Kuralları’na uygun olarak İlan edilmiş emlak ve emlak dışı ürünleri ifade eder.
 
MADDE 3
ÜYELİK 
 
(a)Üyelik, Kiraguru altyapısı üzerinden Kiraguru.com’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır.
 
(b)Üyeler’in reşit olmaları gerekir. 
 
(c)Üyeler Kiraguru altyapısı üzerinden Kiraguru.com’da yer alan üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür.  Bu bilgilerin kapsamı Kiraguru tarafından belirlenir.  Bu bilgileri vermek istemeyen kişi Kiraguru.com’a Üye olamaz.  Kiraguru talep ettiği bilgi listesini genişletebilir.  Üye’nin Üyeliğinin devam etmesi için genişletilmiş bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.  
 
(d)Üyeler, üyelik işlemleri kapsamında Kiraguru’ya kişisel bilgi toplama prosedürünü onaylayarak aşağıdaki bilgileri temin etmekle yükümlüdürler:
 
Gerçek Kişiler için
 
(i)ad- soyad, 
(ii)telefon numarası, 
(iii)e-posta adresi,
(iv)fatura için adres, 
(v)fatura için bağlı olunan vergi dairesi, vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik numarası,
(vi)Kiraguru Hizmetleri kapsamında kullanılacak banka hesap bilgileri, IBAN *
(vii)Kiraguru Hizmetleri kapsamında kullanılacak kredi kartı bilgileri veya diğer ödeme bilgileri**
 
* İlan Sahibi tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.
** Kullanan tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.
 
Tüzel Kişiler için 
 
(i)ticaret unvanı
(ii)ticaret sicil numarası
(iii)telefon numarası, 
(iv)e-posta adresi
(v)fatura için adres,
(vi)fatura için bağlı olunan vergi dairesi, vergi numarası
(vii)Kiraguru Hizmetleri kapsamında kullanılacak banka hesap bilgileri, IBAN *
(viii)Kiraguru Hizmetleri kapsamında kullanılacak kredi kartı bilgileri veya diğer ödeme bilgileri**
 
* İlan Sahibi tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.
** Kullanan tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.
 
Kiraguru söz konusu bilgileri sektörde yer alan üst düzey güvenli bilgi saklama sistemlerini kullanarak saklar ve sadece Kullanım Hizmetleri kapsamında paylaşılması gereken kişiler ile paylaşabilir.  Kiraguru bu bilgilerin işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda kullanılması ve güvenli bir şekilde saklanmasından sorumludur.       
   
(e)Kiraguru, Resmi Makamlar’ın düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili Resmi Makamlarla paylaşabilir.  İlgili Resmi Makam’ın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.   
 
(f)Kiraguru, Üyeler’in Kiraguru Hizmetleri kapsamında verdikleri tanıtıcı ve/veya şahsi bilgilerinin ve Kiraguru Hizmetleri’nden yararlanırken yaptıkları tercihlerin, anlaşma veya anlaşamama durumlarının Kiraguru tarafından sistemin işlerliğinin denetlenmesi amacıyla kullanılabilir (ve/veya bu bilgileri işleyerek Kiraguru ile gizlilik sözleşmesi imzalamış Şirketlere gönderebilir); değerlendirmeler ve istatistik çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde Kiraguru.com’dan ilan edebilir.  
 
(g)Kiraguru, siteler arası pazarlama, kampanya, karşılıklı indirim ve sponsorluk anlaşmaları, barter ve buna benzer işbirliği anlaşmaları kapsamında Üyeler’ine çeşitli fırsat haberleri gönderebilir.  Üye’nin bu fırsatlar mesajlarını almamak için üyelik safhasında söz konusu ilgili bölümü işaretlemesi gerekir. Üye’nin fikrini değiştirerek bu mesajları almak istememesi halinde Üyelik bölümünde değişiklik yapması gerekir.  Aksi halde Üye, mobil telefon, e-posta ve/veya Kiraguru.com üyelik hesabına söz konusu fırsat haberlerinin gönderileceğini kabul etmiş olur.   
  
(h)Üyeler, Kiraguru Hizmetleri’ni alırken bir rumuz (nick name) kullanırlar. Söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez. Üyeler, Kiraguru Hizmetleri’ni alırken birbirlerine rumuzları ile ve genel ahlak ve iyiniyet kurallarına göre hitap ederler.  
 
(i)Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler.  Bu durumda Kiraguru.com’da yer alan üyelikten çıkış prosedürlerinin izlenmesi gerekir.  Bu prosedürler tamamlandığında üyelikten çıkış işlemi gerçekleşir.  Başlamış olan bir Kullandırma İşlemi, Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir; aksi halde söz konusu üyelikten çıkış işlemi Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi müteakiben gerçekleşir.  Üyelikten çıkış önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ni ve çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri ve bunlara bağlı Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ile Sözleşme sona erse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümler (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler, vs.) baki kalır.      
 
(j)Üye, işlem özelinde ya Kullanan ya da İlan Sahibi statüsünde olur.  
 
MADDE 4
KULLANDIRMA İŞLEMİ VE İŞLEYİŞİ
 
Kullandırma Hizmetleri kapsamındaki Kullandırma İşlemi süreçleri aşağıda belirtilmiştir.   
 
(a)İLAN 
•İlan vermek isteyen İlan Sahibi İLAN VER butonuna tıklar ve üye girişini yapar.
•Üye girişi Kiraguru.com hesabı veya Facebook hesabı ile yapılır.
•İlan Sahibi, İlan verme sayfasında Ürün ile ilgili bilgileri, detayları, resimleri, Rezervasyona müsait günleri, Kullanım Ücretini, diğer ücretleri ve Kullandırma Özel Şartlarını girer. 
•İlan sahibi, ücretleri Türk Lirası (TL) veya sitede sunulan döviz cinsinden girebilir.
•Ücretlere her türlü yasal vergi ve harçlar dahildir.
•KAYDET tuşuna bastıktan sonra İlan aktif hale gelir.
•İlan’ın aktif hale gelmesi ile Kiraguru.com rezervasyon başlangıç ve bitiş tarihine göre otomatik olarak Hizmet Bedeli’ni de içeren Toplam Kullanma Ücretini İlan’da görünür hale getirir.   
 
(b)İLAN ARAMA VE REZERVASYON
 
•Kullanan Kiraguru.com’da arama motoru kullanarak ihtiyacı olduğu Ürün’ü arar. 
•Kullanan isterse değişik kriterler girerek arama sonuçlarını daraltabilir. 
•Kullanan beğendiği bir Ürün’ü bulunca ve o ilanın sahibi ile temasa geçer ve ödeme koşulları, kullanma süresi ve tüm ilgili konularda mutabaka varır. Mutabakata varamadığı durumlarda o ilanı kullanmaz.  
•Eğer Kullanan Kiraguru.com’a Üye girişi yapmamış ise, Üye girişini Kiraguru altyapısı veya Facebook üzerinden yapar. 
•Kullanan’ın ilan sahibi ile temasa geçmesi İşlem Detayları Formu, İptal Koşulları ve Kullandırma Özel Şartlarını kabul etmiş olduğunu ifade eder. Kullanan kabul etmediği herhangi bir şart varsa bunları İlan sahibine bildirmelidir. Ödemeler Kiraguru altyapısı üzerinden yapılmaz. Ödeme koşulları için İlan Sahibi ve Kullanan anlaşmaya varması gerekmektedir.
 
 
(c)İLAN YÖNETİMİ
 
•İlanında değişiklik yapmak isteyen İlan Sahibi, İlan bölümünden gerekli değişiklikleri yapabilir.  
Rezervasyon’u yapılmış İlan’daki değişiklikler yapılmış Rezervasyonu bağlamaz. 
 
(d)ONAY-RET USULLERİ
 
•İlan Sahibi kendisiyle temasa geçen Kullanan’ın Rezervasyon talebini kabul etmek veya etmemek konusunda bağımsızdır.  
•İlan Sahibi, Rezervasyon talebini, Kullanan tarafından yapıldıktan 24 saat içinde değerlendirmelidir.  Rezervasyon başlangıç tarihine 24 saatten az kalan durumlarda, İlan Sahibi değerlendirmesini rezervasyon başlangıç saatine kadar yapmalıdır.  
•Rezervasyon talebini inceledikten sonra İlan Sahibi kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Süresi içinde kabul etmeme veya sessiz kalma reddetme anlamına gelir.  
 
KABUL
 
•İlan Sahibi Rezervasyon talebini kabul ederse bu işlemi telefon veya eposta ile karşı tarafa bildirir. Bu durumda Kullanan ve İlan Sahibi arasında kullandırma anlaşması konusunda mutabakat sağlanmış olur.
 
RET
 
•İlan Sahibi Rezervasyon talebini reddederse bu işlemi telefon veya eposta ile karşı tarafa bildirir. Reddetme durumunda Rezervasyon talebinin kabul edilmediği vakit geçirmeksizin Kullanan’a bildirilir  
 
(e)BİR ARAYA GELME
 
•Kabul’den sonra İlan Sahibi ve Kullanan’ın Kullandırma İşlemi kapsamında birbirleriyle gerekli şahsi bilgileri, e-posta adreslerini paylaşırlar. 
•Kullanan ve Kulandıran kendi belirleyecekleri usullerle bir araya gelirler ve İlan’da yer alan bilgilerin detayı şeklinde kullanma, Ürün’ün teslimi ve iade detayları konusunda mutabakata varırlar.
 
(f)BİLGİ ALMA
 
•Kullanan ve İlan Sahibi, Kullandırma İşlemi ile ilgili olarak İlan Sahibi’nin telefon numarasında veya Kiraguru.com üzerinden yazışabilirler. 
•Bu yazışmalar Kiraguru.com tarafından da incelenebilir.   
•Kullanan ve İlan Sahibi birbirlerine soru sorabilirler.
•Kullanan ve İlan Sahibi’nin birbirleri ile iletişimi Kiraguru.com üzerinden gerçekleştirilir. 
   
(g)ÜRÜNÜN KONTROLÜ 
 
•Kullanan ve İlan Sahibi arasında aksi kararlaştırılmadıysa Rezervasyon başlangıç saati 14:00’dır. Bu saate kadar Ürün’ün teslimatı yapılır.
•Kullanan ve İlan Sahibi arasında aksi kararlaştırılmadıysa Ürün’ün teslimi en geç Rezervasyon başlangıç tarihi saat 14:00’e kadar yapılır.
•Kullanan, Ürün’ün İlan’da yer alan koşullara uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.
•İlan’da yer alan koşullara uygunluk mevcut değilse Kullanan ürünü teslim almayabilir.  
 
 
ŞİKAYET YOKSA
 
•Şikayet yoksa Ürün kabul edilmiş olur.
•Net Kullandırma Ücreti Kullanan tarafından İlan Sahibi’ne Rezervasyon başlangıcında ödenmelidir.  Kullanan’ın ödeyeceği Net Kullandırma Ücreti için İlan Sahibi’nden makbuz alması tavsiye edilir.  Zarar Avansı (Depozito) Kullanan tarafından İlan Sahibi’ne Rezervasyon başlangıcında ödenmelidir.  Kullanan’ın ödediği Zarar Avansı için İlan Sahibi’nden makbuz alması tavsiye edilir.  
 
ŞİKAYET VARSA
 
•Rezervasyon başlangıcında Şikayet varsa Kullanan Kullanım sürecini başlatmamalıdır ve ürün teslimini kabul etmemelidir.
•İptal durumunda iptal koşulları geçerlidir. Sıkıntı giderilemediği takdirde Kullandırma İşlemi iptal edilir. 
 
(g)KULLANDIRMANIN SONA ERMESİ 
 
•Rezervasyon süresi sonunda Ürün temiz ve yeniden kullanıma hazır şekilde ve teslim alındığı şekilde iade edilir.
•Kullanımdan kaynaklanan olağan sonuçlar için bir talepte bulunulmaz.
•Kullanan ve İlan Sahibi arasında mutabakata varılan şekilde, Ürün’ün ve/veya Ürün’ün kullanılmasına olanak tanıyan araçların iadesi, bunların İlan Sahibi’ne teslimi ile gerçekleşir.
•İlan Sahibi iade edilen ürünün hasara uğrayıp uğramadığını kontrol etmekle yükümlüdür.
•Hasar mevcut ise İlan Sahibi hasarı talep edebilir.
 
 
 
(h)FATURA DÜZENLENMESİ
 
•Kiraguru, www.kiraguru.com portalı üzerinden Üyeler arasında gerçekleşen ürün teslimleri üzerinden hakediş tutarı olan hizmet bedelleri için Üyeler’ine (Kullanan ve İlan Sahibi) hizmet bedeli faturası düzenlemekle yükümlüdür. 
 
•Düzenlenen hizmet bedellerine ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin talebi üzerine Kiraguru'nun Eski Büyükdere Cad. Özcan Sok. No:2 C Blok Kat 2, 4. Levent 34416 İstanbul adresindeki işyerinde saklanır. Üye tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Kiraguru tarafından belirlenecek kargo şirketi aracılığı ile kargo ücreti Üye tarafından ödenmek koşuluyla Üye’nin adresine gönderilebilir. 
 
•Kiraguru, Üyeler’in, www.kiraguru.com üzerinden gerçekleştirdikleri Ürün teslimlerine ait faturaların düzenlenmesi, gönderilmesi, teslim alınması, bu hususlarda aracılık edilmesi konularında hiçbir sorumluluğu üstlenmez. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi Üyeler’e aittir.
 
•Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, döviz cinsinden düzenlenecek faturalarda döviz miktarının TL karşılığının TCMB döviz alış kuru esas alınarak yazılması durumunda, muhatabın ödeyeceği miktar işbu Sözleşme ile tarafların kararlaştırmış oldukları üzere döviz miktarının işlem tarihindeki TCMB döviz satış kurunun TL karşılığında yapılacaktır. 
 
MADDE 5
REZERVASYON İPTAL KOŞULLARI 
 
Rezervasyon İptal Koşulları Sözleşme’ye Ek-1’de belirtilmiştir.   
 
MADDE 6
KİRAGURU VE ÜYELER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
(a)Üye, Kiraguru Hizmetleri kapsamında yapacağı her hal ve harekette ve diğer Üyeler ile gerçekleştireceği Kiraguru Hizmetleri ve Kullandırma İşlemi dahilinde tüm iş ve işlemlerinde işbu Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmek ile yükümlüdür.    
 
(b)Üye, Kiraguru’ya Sözleşme kapsamında verdiği tüm bilgilerin doğru, gerçek ve güncel olduğunu taahhüt eder. Üye, güncelliğini yitirmiş bilgileri zamanında güncellemekle yükümlüdür.  Söz konusu bilgilerin doğru, gerçek veya güncel olmaması olması sebebiyle Üye, Kiraguru’nun zararlarını karşılamakla yükümlüdür.   
 
(c)Üyeler birbirlerine karşı verdikleri bilgi, beyan ve taahhütlerden tamamen kendileri sorumludurlar.  Kiraguru söz konusu bilgi, beyan ve taahhütlerin doğruluğunu, gerçekliğini veya güncel olup olmadığını kontrol etmemektedir.  Bunlarda mevcut olan aykırılıklardan Kiraguru hiçbir şekilde mesul tutulamaz. 
 
(d)Kiraguru Hizmetleri kullanılarak başlatılan Kullandırma İşlemi Kullanan ve İlan Sahibi arasında Kiraguru.com sisteminin arkasından dolaşılarak ve Kiraguru’nun Hizmet Bedeli alması engellenerek yürütülemez. Üyeler, buna aykırılık halinde (tamamlanmasa dahi) Kiraguru’nun söz konusu Hizmet Bedeli’ne hak kazanacağını ve bunu ödemekle yükümlü olacağını baştan kabul ederler.
 
(e)Üye, Kullanan sıfatıyla hareket ettiğinde Kullandırma İşlemi ile ilgili olarak İlan Sahibi lehine vermiş olduğu taahhütlerin kendisine karşı İlan Sahibi tarafından ileri sürülebileceğini kabul eder. Bu hüküm hiçbir şekilde Kullanan ve İlan Sahibi arasında Rezervasyon Onay işlemi ile kurulacak kullandırma anlaşmasına Kiraguru’nun taraf olduğu anlamına gelmez.  Bu hüküm hiçbir şekilde Kiraguru’yu Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında Kullandırma İşleminin tedariki bakımından İlan Sahibi, kiralayan, imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı, vb. konumuna sokmamaktadır.  Kiraguru, İlan Sahibi ve Kullananı bir araya getiren bir platform olarak hizmet vermektedir.   
 
(f)Üye, İlan Sahibi sıfatıyla hareket ettiğinde Kullandırma İşlemi ile ilgili olarak Kullanan lehine vermiş olduğu taahhütlerin kendisine karşı Kullanan tarafından ileri sürülebileceğini kabul eder.  Bu hüküm hiçbir şekilde Kullanan ve İlan Sahibi arasında Rezervasyon Onay işlemi ile kurulacak kullandırma anlaşmasına Kiraguru’nun taraf olduğu anlamına gelmez.  Bu hüküm hiçbir şekilde Kiraguru’yu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Kullandırma İşleminin tedariki bakımından İlan Sahibi, kiralayan, imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı, vb. konumuna sokmamaktadır.  Kiraguru İlan Sahibi ve Kullananı bir araya getiren bir platform olarak hizmet vermektedir.    
 
(g)Kullanan ve İlan Sahibi, kullandırma anlaşması veya haricen imzalayabilecekleri anlaşma ile ilgili olarak birbirlerine karşı yükümlendikleri edimler sebebiyle Kiraguru’yu sorumlu tutamazlar.  Kiraguru, söz konusu kullandırma anlaşmasının veya haricen imzalayacakları hiçbir anlaşmanın tarafı değildir.  Bu anlaşmalar kapsamında Kullanan ve İlan Sahibi’ne karşı herhangi bir yükümlülükten sorumlu değildir.  Emlak niteliğindeki Ürünler ile ilgili kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı 818 Sayılı Borçlar Kanunu ve 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu anlamında kira sözleşmesi kapsamında telakki edilmeyip otel sözleşmesi olarak hükümlerini doğuracaktır. Kullanma şartlarına aykırı şekilde iade edilmeyen emlak niteliğindeki Ürünler hakkında haksız işgal ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili suç teşkil eden hükümlerine aykırılık hali mevcut olacaktır.  Emlak haricindeki Ürünler hakkında ise 818 Sayılı Borçlar Kanunu ve 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulama alanı bulacaktır.        
 
(h)Kullandırma İşlemi kapsamında Ürün’ün İlan’da belirtilen niteliklere, hukuka ve mevzuata uygun olup olmadığını Üye denetlemekle yükümlüdür. Kiraguru bu kapsamda herhangi bir taahhüt ve garanti vermemektedir. 
 
(i)Kullanan ve İlan Sahibi arasında Rezervasyon Onay işlemi ile beraber kullandırma anlaşması konusunda mutabakat sağlanmış olur.  Kullanan ve İlan Sahibi’nin mutabakatlarını yazılı bir anlaşma ile hüküm altına almak istemeleri halinde inisiyatif tamamen kendilerine ait olmak üzere bu anlaşmayı ayrıca yapmaları gerekir. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince emlak kullanımına dair sözleşmelerin aktedilmesine ilişkin hükümleri Üyeler ayrıca incelemelidir.  
 
(j)Kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı kapsamında Kullanan ve İlan Sahibi’nin birbirlerine verdikleri zararlardan Kiraguru hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  Kiraguru bu anlamda istihdam eden ve/veya ifa yardımcısı veya benzeri kusursuz sorumluluk esaslarının öznesi olarak telakki edilemez. 
 
(k)Kullanan ve İlan Sahibi, işbu kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı yapılıp yapılmayacağı (yazılı ilave şarttlar düzenlenip düzenlenmeyeceği) konusunda tam bir irade serbestisine sahiptirler. İlave şartlar ve benzerleri Kiraguru’nun işbu Sözleşme kapsamında Hizmet Bedeli almasını engelleyecek veya bunun arkasından dolanacak şekilde olamaz.  Bu hal işbu Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve Kiraguru’ya bu işlemlerle ilgili de Hizmet Bedelini talep etme hakkı doğurur.        
 
(l)Kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı kapsamında Kiraguru hiçbir hal ve surette Kullanma İşlemi’nin olacağına veya bunun taraflarının yükümlülüklerine dair tekeffül, teminat veya ifa garantisi vermemektedir. 
 
(m)Kiraguru, üyeler arasında doğabilecek ihtilaflarda hakem veya hakem bilirkişi sıfatıyla hareket etmemekte, iyiniyet ölçüsünde Üyeleri bir araya getirerek sıkıntılarını çözmede arabulucu olarak faaliyet göstermektedir.  Kiraguru, söz konusu faaliyeti göstermekten dilerse imtina edebilir. Kiraguru ihtilafın tarafı olarak gösterilemez.
 
(n)Üyeler Kiraguru Hizmetleri ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında Üye’nin hukuka uygun bir kullanma hakkına sahip olduğunu beyan ve taahhüt ederler. 
 
(o)Üyeler’in Kiraguru.com nezdindeki işlem ve münasebetleri konusunda yaptığı bilgi, beyan ve değerlendirmeler sebebiyle Kiraguru mesul tutulamaz.  Kiraguru bu bilgi, beyan ve değerlendirmeleri inceleyerek mevzuata aykırı, hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren ve ahlaka aykırı sözlerin kullanılmasının giderilmesi konusunda elinden gelen tüm gayreti sarfeder.  Kiraguru’nun işbu iyiniyetli hareket etme beyanı Üye’ye işbu bilgi, beyan ve değerlendirmeleri engellemediği ve/veya kaldırmadığı için Kiraguru’dan tazminat talep etme imkanı vermez.  Beyan ve değerlendirmelerde mevzuata aykırı, hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren ve ahlaka aykırı sözlerin bulunması halinde bu beyan ve değerlendirmeleri yapan kişiler bundan mesul olur. Kiraguru’ya, Üyeler’in hukuka aykırı işlemleri sebebiyle hiçbir sorumluluk yüklenemez. 
 
(p)Üyeler, Kiraguru.com’da kendilerine tahsis edilen şifre, parola, üyelik kodları gibi gizli bilgileri gereği gibi saklamakla yükümlüdürler. Üyeler, bu şifre, parola, üyelik kodlarını Kiraguru çalışanları dahil üçüncü kişilerle paylaşamazlar.  Üye, Kiraguru.com’da kendilerine tahsis edilen şifre, parola, üyelik kodları gibi gizli bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrendiği anda derhal gecikmeksizin Kiraguru’ya haber verir.  Kiraguru haberi aldığı anda Üye’nin üyeliğini askıya alarak kendisinden gerekli değişiklikleri yapmasını ister.  Bu esnada gerçekleşen zararlardan Kiraguru sorumlu tutulamaz.     
 
(q)Kiraguru, kendi kontrolünde olan gizli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerini kurduracaktır.  Bu bilgilerin korunmasında gösterilen gayrete rağmen Kiraguru güvenlik duvarlarının kötü niyetli 3. Kişilerce aşılması ve fakat Kiraguru’nun doğrudan ağır kusuru veya kastının olmadığı hallerde Kiraguru’nun sorumluluğu doğmayacaktır.     
 
(r)Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Kiraguru’nun onayı olmadan devredemezler.  Kiraguru, Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.
 
(s)Kiraguru Hizmetleri kapsamında Kullandırma İşlemi yapmak amacıyla hareket eden Üyeler, her türlü işlemlerinden şahsen sorumlu olurlar.  İlanlar’da bahsi geçen konular, resimler, videolar ve beyanlar konusunda İlan Sahibi Üye, söz konusu konu, resim, video ve beyanı yapma konusunda geçerli, bir hakka sahiptir ve bu anlamda kimsenin mevzuattan kaynaklanan bir hakkına zarar vermeme yükümlülüğü altındadır.  Söz konusu konu, resim, video ve beyandan sorumlu İlan Sahibi Üye’nin fiilleri sebebiyle Kiraguru hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve eğer mevcut ise Kiraguru’nun zararı eksiksiz olarak bu Üye tarafından karşılanır.
 
(t)Üye(ler), Kiraguru Hizmetleri kapsamında yapılan tüm Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca doğacak her türlü vergi, resim ve harçların beyan ve ödemelerinden kendisi sorumludur.  Kiraguru söz konusu işlem, anlaşma ve/veya mutabakatın tarafı değildir ve bu Sözleşme’nin aktedilmesi onu taraf yapmaz.  Söz konusu vergi, resim, harçlar sebebiyle herhangi bir Resmi Makam tarafından Kiraguru’dan bir talepte bulunulması halinde söz konusu ödeme ilgili Üye tarafından yapılacaktır.  Kiraguru bu kapsamda avukatlık ve yargılama ücretleri dahil tüm zarar taleplerinin karşılanmasını Üye’den isteyebilir. 
 
(u)Üye, Ürün’ü Rezervasyon zamanlarında kullandırmak için tüm gereklilikleri yerine getirecektir.  Ürün’ün bu zamanlarda kullandırmaya elverişli tutulmasından İlan Sahibi sorumludur.
 
(v)Ürünler İlan Sahibi tarafından temiz, bakımlı ve İlan’da yer alan şartlara uygun ve kendisinden mutad bir şekilde ve kullanım amaçları doğrutusunda beklenen faydayı verecek asgari özelliklere uygun tutulmalı ve bu özelliklerle İlan’a çıkarılmalıdır.  Ürün’de yer alan eksiklikler, aksaklıklar ve ayıplar İlan’da hakkaniyete uygun bir şekilde ve gerçeği yansıtan ifadelerle açıklanmalıdır.  Ürün’de yer alan eksiklikler, aksaklıklar ve ayıplar sebebiyle Kullanan’ın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zarardan Kiraguru kesinlikle sorumlu olmayacaktır.  
 
(w)Kullanan, Ürün’ü hukuka ve genel ahlak kurallarına uygun şekilde, temiz, dikkatli ve özenli şekilde ve anlaşma ve mutabakata uygun bir tarzda kendi malı gibi korumalı ve gelebilecek tüm tehlikelerden uzak tutmalıdır.  
 
(x)Ürün’ün kullanımı için Kullanan’ın kontrolüne bırakıldığı sırada hukuka ve genel ahlak kurallarına uygun şekilde, temiz, dikkatli ve özenli şekilde ve anlaşma ve mutabakata uygun bir tarzda kendi malı gibi kullanılmaması ve/veya gelebilecek tehlikelerden uzak tutulmaması halinde Kullanan, İlan Sahibi’ne karşı kusuru oranında sorumlu olacak, Kiraguru kesinlikle sorumlu olmayacaktır. 
 
(y)Ürün, esas olarak sadece Kullanan tarafından kullanılacaktır.  İlanda Kullanan haricinde ve Kullanan’ın izin verdiği kişilerin de kullandırılabileceğine dair bir şart bulunmadığı taktirde Ürün Kullanan’dan başkasına kullandırılamaz.  İzin verilen kişilerin bulunması halinde dahi bu kullandırmalar Kullananan tarafından bedel karşılığında üçüncü kişilere tahsis edilemez.  Kullanan’ın izin verdiği kişilerin de kullandırılabileceğine dair bir şart bulunması halinde söz konusu izin verilen kişilerin bu Sözleşmede yer alan hükümlere aykırı hareketleri doğrudan Kullanan’ın aykırılığı olarak telakki edilir.  Kullanan Ürün’ü başkalarına kullandırarak ticari veya benzeri kazanç sağlayamaz. 
 
(z)Üye, Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı kapsamında hizmet aldığı tüm ifa yardımcıları ve müstahdemlerinin veya hizmet aldığı diğer üçüncü kişilerin ücret, hak ve alacaklarından  kendisi sorumludur.    
 
(aa)Kiraguru, aykırılık durumlarının giderilmesi konusunda Üyelere uyarılarda bulunabilir ve uyarıların dikkate alınmaması halinde üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir.
 
(bb)Kiraguru, bu Sözleşme hükümlerine aykırılık halinde üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir.  Bu kararın verilmesi Kiraguru’nun ihtiyarındadır.  Mevzuattan kaynaklanan tüm tazminat ve sair haklar saklıdır.
 
(cc)İşbu Sözleşme’ye aykırılık durumunda üyeliği askıya alınan veya iptal edilen üyenin üyeliğinin tekrardan aktif hale getirip getirilmeyeceğine Kiraguru karar verir.      
 
(dd)Üyeliğin askıya alınması veya iptali durumlarında başlamış olan bir Kullandırma İşlemi Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir, aksi halde söz konusu üyelikten çıkış işlemi Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi müteakiben gerçekleşir.  Kiraguru bu usulün aksinin uygulanmasına da karar verebilir. Üyelikten çıkış önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ni ve çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz ve bunlara bir etkisi olmaz.  Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri ve bunlara bağlı Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ve Sözleşme sona erse de nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümler (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler, vs.) yürürlükte kalmaya devam eder.    
  
(ee)Kiraguru.com içerikleri Kiraguru’nun fikri mülkiyet hakkı kapsamında korunmaktadır.  Bu hak Kiraguru.com’da yayımlanan tüm İlanlar’a da şamildir. Üyeler Kiraguru.com’da yayımlanan her hangi bir İlan’ın kapsamında başka web sitelerine yönlendirme ve bunun gibi trafik aktarımlarını Kiraguru’nun müsaadesi olmaksızın yapamazlar.  Üyeler, Ürünler’le ilgili ilanlarını başka web sitelerinde yayımlayabilirler. 
 
(ff)İşbu Hizmet Sözleşmesi Kiraguru’nun fikri mülkiyet hakkı kapsamında korunmaktadır.
 
(gg)İşbu Sözleşme kapsamında Kiraguru için yazılan sorumsuzluk kayıtları Kiraguru, çalışanları ve ortaklarına da şamildir. 
 
 
(hh)Üye, Net Kullanım Bedeli’nin ve Zarar Avansı (Depozito)’nun işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda bu Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartlara bağlı olarak şartlar gerçekleştiğinde hak sahibine teslim edilebileceğine baştan muvafakat eder.  Rezervasyon işlemleri Kiraguru’yu Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatının tarafı yapmadığı gibi, birbirlerinin vekili, acentesi veya yasal temsilcisi yapmaz. Bu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm ve bu Sözleşme uyarınca Taraflarca yapılan hiçbir eylem, Taraflar arasında bir ortaklık, birlik, ortak girişim teşkil etmez veya teşkil etmiş sayılmaz.  Kiraguru, kullandırma hizmeti vermemekte olup kullandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi bir iradeye sahip değildir. 
 
(ii)Üye, Kullandırma İşlemi (Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı dahil) dahilinde Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi Hakkında Karar ve İlgili Kararlar, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Kanun, MASAK mevzuatı ve uygulama yönetmelikleri, tebliğleri ve kararlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki mevzuata (bunlarda ileride yapılacak değişliklikler dahil) uygun şekilde hareket edeceğini Kiraguru’ya taahhüt etmektedir. 
 
(jj)Üye, Net Kullanım Bedeli’nin ve Zarar Avansı (Depozito)’nun ödemesi veya iadesi esnasında bankalarca uygulanacak kesintilerin ve diğer masrafların Kiraguru’dan tahsil edilemeyeceğini bu ödemelerin kendilerinden kesileceğini kabul, beyan ve tahhüt ederler.  
 
(kk)Kiraguru, Kiraguru.com’u dilediği zaman inaktif hale getirebilir.  Bu durumda başlamış olan bir Kullandırma İşlemi Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir.  Kiraguru.com’un inaktif hale gelmesi durumunda o zaman kadar ilgili Kullandırma İşlemi ile ilgili Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükler ortadan kalkmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri ve bunlara bağlı Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ile Sözleşme sona erse de nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümler (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs) baki kalır.  Kiraguru.com’un inaktif hale getirilmesi halinde Üyeler herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar.  Bu halde Kiraguru.com kendi muhafazasında bulunan bedelleri sahiplerine iade edecek veya ihtilaflı işlemlerin mevcudiyeti halinde ise tevdi mahalli tayin ettirerek söz konusu bedelleri tevdi mahali kanalıyla saklanmasını sağlayacaktır.  Resmi Makam kararıyla Kiraguru.com’un inaktif hale getirilmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer ve Kiraguru.com kendi muhafazasında bulunan bedelleri sahiplerine iade eder veya ihtilaflı işlemlerin mevcudiyeti halinde ise tevdi mahalli tayin ettirerek söz konusu bedelleri tevdi mahali kanalıyla saklanmasını sağlar.   
   
(ll)Kiraguru, Kiraguru.com’a olan trafiği dilediği başka bir siteye aktarabilir. 
 
(mm)Kiraguru, Kiraguru.com’da dilediği değişiklikleri yapabilir.
 
(nn)Kiraguru, (pp) ve (uu) maddelerinde yer alan değerlendirme süreçleri konusunda gerekli gördüğü Üyelerin üyeliklerini askıya alabilir veya iptal edebilir.  Üye’nin bu durumda bir tazminat hakkı bulunmayacaktır. 
 
(oo)İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler Üye ve Kiraguru.com’un onayı ile gerçekleşir.  Kiraguru.com değişiklik yapılması halinde bu değişikliği Kiraguru.com sitesinden duyurur. Kural olarak değişiklik Üye’nin onayı ile Üye açısından geçerli olur. Üye’nin söz konusu değişikliği kabul etmemesi halinde Kiraguru Sözleşme’yi feshedebilir.  
 
(pp)Değişiklik talepleri Kiraguru.com üzerinden çeşitli elektronik yöntemlerle yapılır ve değişiklik talebini Üye’nin uygun bulmaması halinde Üye’nin Üyeliği askıya alınabilir veya iptal edilir.  Bu durumda Kiraguru.com’dan Üye herhangi bir tazminat ve sair talepte bulunamaz.  
 
(qq)Değişiklikler onay ile beraber derhal yürürlüğe girer; fakat değişiklik, Rezervasyon Onayı yapılmış bir Kullandırma İşlemi’ne doğrudan etki edecekse (ve mevzuat değişikliği, Üyeler’in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne ilişkin bir değişiklik değil ise) söz konusu değişiklik Üye onaylasa dahi Rezervasyon Onayı yapılmış bir Kullandırma İşlemi’ne uygulanmaz.   
 
(rr)Mevzuat değişikliği, Üyeler’in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm değişiklikler Üye’nin onayı ile Üye açısından derhal uygulama alanı bulur. Kiraguru, mevzuat değişikliği, Üyeler’in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm gerekli düzeltmeleri Üye onaylamasa dahi güvenlik tedbiri mahiyetinde alabilme hakkına sahiptir.  
 
(ss)Kiraguru, işbu Sözleşme ve Kiraguru Hizmetler’i kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak sigorta poliçesi aktederek 3. Şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası ve/veya benzeri sigortalar yaptırabilir veya Üye’leri yararına sigorta satın alabilir ye Kiraguru’nun alabileceği sigorta poliçelerinden menfaat elde edemez ve bu sigortalar sıfatıyla Kiraguru ve/veya sigorta şirketlerinden talepte bulunamaz.        
 
(tt)İlan Sahibi ve Kullanan’ın, Ürün ile ilgili olarak Kullandırma İşlemi kapsamında Kiraguru ve birbirlerinin bilgisine sunduğu bilgiler işbu Sözleşme amaçları ve Kullandırma İşlemi dışında başka bir sebeple kullanılamaz.  
 
(uu)İşbu hükümlere aykırı davranıldığının Kiraguru tarafından tespiti halinde, Kiraguru kendi ihtiyarında olmak üzere Üye’nin üyeliğini askıya alabilir veya iptal edebilir ve duruma göre Sözleşme’yi feshedebilir. Kiraguru’nun aykırılık sebebiyle mevzuattan kaynaklanan tazminat dahil diğer tüm hakları saklıdır.   Üyeliğin askıya alınması veya iptali halinde Kiraguru, uygulanıp uygulanmayacağı kendi ihtiyarında olmak üzere aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir: 
 
(i)Başlamış olan bir Kullandırma İşlemi Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilebilir ve alınan bedeller iade edilir;
(ii)Askıya alma ve iptal Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi müteakiben gerçekleştirilebilir;
(iii)Kiraguru Hizmetlerini vermeyi durdurabilir;
(iv)  Bu Sözleşme’den kaynaklanan diğer haklarını kullanabilir. 
 
Üyeliğin askıya alınması veya üyelikten çıkarmanın, önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ne ve çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme sona erse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) bir etkisi olmaz. 
 
(vv)Döviz cinsinden verilen ilanlarda döviz kuru TCMB’nin ilan tarihinde geçerli döviz satış kuru cinsinden TL’ye çevirilir ve Üyeler tüm ödemeleri Kiraguru’ya ilan tarihindeki döviz karşılığı TL cinsinden yaparlar.  Kiraguru’nun yapacağı tüm ödemeler ve iadelerde Rezervasyon tarihinde alınan ödemenin TL karşılığı esas alınır. Kiraguru döviz kurlarındaki değişikliklerden meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.   
 
MADDE 7
DEĞERLENDİRMELER
 
(a)Kiraguru, Üye’lerine ‘İlan Sahibi Profili Değerlendirme Sistemi’ olarak adlandırılan ve Kullanan’ların geri bildirimde bulunarak İlan Sahibi’nin doğruluğu, güvenirliği hakkında bilgi vermelerini sağlamak için Kiraguru.com üzerinde kurulmuş bir puanlama ve değerlendirme sistemi sunar.  Kullanan’ların bu sistem aracılığıyla, Kullanan ve İlan Sahibi arasında gerçekleşmiş işlemler sonucundaki memnuniyet düzeyleri hakkında puan verme ve yorum yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak yorum yapan Kullanan’ların gerçekleşen her kullandırma işleminin sonunda edindikleri bilgi ve deneyimlerini tarafsız, objektif, dürüst ve yanıltıcı olmayacak şekilde paylaşmaları beklenir. 
 
(b)Her Kullanan yaptığı yorumların içeriğinden ve doğruluğundan bizzat sorumlu olup Kiraguru’nun Kiraguru.com üzerinde yayınlanan yorumların içeriğini ve doğruluğunu denetlemek veya araştırmak yükümlülüğü bulunmamaktadır.   
 
(c)İlan Sahipleri kendi profilleri için değerlendirme yapamazlar, değerlendirme sistemini amacına aykırı olarak kullanamazlar ve geri bildirim amacı taşımayan yorumlar ekleyemezler.  
 
(d)İlan Sahiplerine ilişkin olarak Kullanan tarafından yapılan yorumlar sebebiyle her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, Kullanan'a aittir. Kiraguru’nun, İlan Sahibi profiline ilişkin olarak yapılan bu yorumlarla ilgili olarak meydana gelebilecek zararlardan Kiraguru’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.  
 
(e)İlan Sahip’leri, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, İlan Sahibi Profili Değerlendirme Sistemi'ni yönlendirecek ve Kullanan’ları yanıltacak davranışlarda bulunamazlar; aksi halde, Kiraguru’nun uğrayacağı her türlü zararı ilk yazılı talep üzerine derhal tazmin edeceklerdir. Bu durumda Kiraguru'nun İlan Sahibi’nin üyeliğine geçici veya kalıcı olarak olarak son verme hakkı saklıdır. 
 
(f)Prensip olarak Kiraguru İlan Sahibi Profili Değerlendirme Sistemi’ne herhangi bir müdahalede bulunmaz. Yapılan değerlendirmeler, puanlamalar ve yapılan yorumlar sisteme girildikten sonra Kiraguru tarafından değiştirilmez veya kaldırılmaz. Yapılan tüm değerlendirmeler İlan Sahibi’nin profilinde kalıcı olarak durur ve Kullananlar tarafından her zaman görüntülenebilir. Ancak istisnai hallerde Kiraguru yapılan yorumlara müdahale edebilir. 
 
(g)Tahdidi nitelikte olmayan ve fakat kötüye kullanma sayılan hallerden birinin veya birkaçının mevcudiyetinin Kiraguru tarafından tespit edilmesi veyahut Üye’ler tarafından şikayet yoluyla Kiraguru’ya bildirilmesi durumunda Kiraguru’nun Kiraguru.com üzerinde yayımlanan yorumları silme hakkı mevcuttur.  Aşağıda yapılan değerlendirmelere ilişkin olarak sayılan hallerin varlığı kötü niyetli kullanım olarak değerlendirilir:
 
i)Kaba, müstehcen, ırkçı, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit, cinsellik içeren söylemler içermesi;
ii)Geribildirim amacını aşan, yıkıcı nitelikte ağır eleştiri içeren ve hakaret ve/veya küfürlü bir üslup kullanılması;
iii)Reklam ve ticaret amacını taşıyan bir içerik taşıması;
iv)Kiraguru.com Üye’lerinden birinin ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, vb. iletişim bilgilerini veya özel nitelik taşıyan her türlü şahsi bilgilerini içermesi;
v)Hukuka ve/veya ahlaka aykırı, kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden bir içerik taşıması;
vi)Diğer internet sayfalarına ait yönlendirmeler ve/veya kodlar barındırması veya alan adları ile sosyal medyalarına referansların yorum içeriğinde kullanılması;
vii)Değerlendirmeyi yapan kişinin reşit olmadığının tespiti.
 
(h)Kiraguru, yukarıda 7.(g). numaralı maddenin i) ila vii) bendleri arasında sayılan hallerden birinin mevcut olduğuna kanaat getirirse söz konusu yorumun silinmesi için ilgili Üye’ye uyarıda bulunarak yorumun kaldırılmasını isteyebilir.  Böyle bir durumda Üye’nin yorumunu kaldırmaması durumunda Kiraguru yorumu kaldırma hakkına sahiptir.
 
(ı)İlan Sahibi profilleri, hiçbir şart ve koşulda, başka bir İlan Sahibi’ne devredilemez veya hiçbir şekilde üçüncü şahıslar tarafından kullanımına izin verilemez. İlan Sahibi, profilini başkasına devrederse veya başkası tarafından kullanılmasına izin verirse Kiraguru'nun tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Kullanan Sözleşmesi'ni feshetme ve İlan Sahibi’nin üyeliğine son verme hakkı vardır. Böyle bir durumda Kiraguru, İlan Sahibi’nin üyeliğine son vermek yerine dilerse İlan Sahibi’nin profilinden puan eksiltebilir veyahut İlan Sahibi’nin üyeliğini belirsiz süreli olarak dondurabilir. 
 
 
MADDE 8
SÖZLEŞME’NİN FESHİ
 
İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve Kiraguru işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir.  İşbu fesih feshi iradesinin diğer tarafa Kiraguru.com aracılığıyla ulaştırılmasını takip eden 2. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder. İşbu Sözleşme’nin feshi Kiraguru.com üzerinden gerçekleştirilir ve Mesajlarım sayfasından görüntülenebilir.  
 
Üye’nin fesih işlemi yine Kiraguru.com üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır.  Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ne ve fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz. 
 
Başlamış olan bir Kullandırma İşlemi, Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir aksi halde söz konusu fesih işlemi Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi takip eden 2. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder.  
    
MADDE 9
SON HÜKÜMLER
 
(a)Uygulanacak Hukuk: Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler. 
 
(b)Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların hallinde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
(c)Ayrılabilirlik: Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir.  
 
(d)Sözleşmenin Dili: İşbu Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.  Sözleşme’nin İngilizcesi sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup herhangi bir ihtilaf halinde Türkçesi geçerli olacaktır. 
  
(e)Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü ve Tadiller: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz. 
 
(f)Kiraguru İletişim Bilgileri:
 
Kiraguru Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
Adres: Eski Büyükdere Cad. Özcan Sok. No:2 C Blok Kat 2 4.Levent 34416 İstanbul
Telefon: +90 549 310 3100
Faks: +90 212 269 2400
E-posta: kiraguru@kiraguru.com
 
(g)Tüketici İlişkileri: Üye ile Kiraguru arasında çıkabilecek sıkıntıları Kiraguru, iyiniyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir.  Fakat şikayet ve itirazlar için Kiraguru Hizmetlerinin alındığı yer olan İstanbul’da veya Üye’nin ikametgahındaki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.
      
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca -cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai durumlara girmesi sebebiyle- işbu Sözleşme kapsamında Üye’nin cayma hakkı bulunmaz. 
 
(h)Kiraguru.com Üzerinden Yapılan İşlemler: Kiraguru.com üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu, Tüketici Mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.  
 
EK-1
 
REZERVASYON İPTAL KOŞULLARI
 
Esnek Rezervasyon İptal Koşulları: 
 
•Rezervasyon iptali Rezervasyon başlangıç gününden iki (2) önceki gece saat 24:00’e kadar yapılmalıdır. Örneğin, rezervasyon başlangıcı Cuma günü ise, yerel saate göre en geç bir önceki Çarşamba geceyarısı 24:00’e kadar rezervasyon iptal edilmelidir. 
•İptal, İlan Sahibi ile temasa geçilerek yapılır. İptalin kayıt altına alınması için eposta ile yapılması ve İlan Sahibi’nden yazılı onay alınması tavsiye edilir. 
•Bu durumda Kullanan İlan Sahibine Net Kullandırma Ücreti’ni iade etmekle yükümlü değildir.
•Eğer Kullanan, bu süreden az bir zaman kala Rezervasyonu iptal ederse, ilk güne ilişkin ücreti doğrudan İlan Sahibi’ne ödeyecektir. Kiraguru bu ücretin ödenmesinden veya ödenmemesinden sorumlu tutulamaz.
•Eğer Kullanan, Rezervasyon başlangıç tarihinden sonra iptal etmek isterse, Rezervasyon İptal işlemini takip eden günlerin ücretinin 0’ü İlan Sahibi tarafından iade edilir. Para iadesi İlan Sahibi tarafından doğrudan Kullanan hesabına yapılır.
•Saat 14:00’den sonraki iptallerde bir sonraki günün ücreti iade edilmez; bakiye günlerin ücreti iade edilir.
•Net Kullandırma Ücreti’nden iptal edilen gün ücretleri düşülerek Kullanan’ın hesabına Rezervasyon iptalini takip eden iki (2) İş Günü içinde İlan Sahibi tarafından aktarılır.
•Zarar Avansı (Depozito) mevcut ise Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen Kullandırmanın Sona Ermesi kuralları uygulanır. 
•Rezervasyon Sırasında Ödenecek Kira Ücreti iade edilmez; oransal iade talep edilemez. 
•Temizlik ücreti varsa, Kullanan Ürün’ü kullanmaya başlamış ise iade edilmez.
 
 
Orta Rezervasyon İptal Koşulları: 
•Rezervasyon iptali Rezervasyon başlangıç gününden altı (6) önceki gece saat 24:00’e kadar yapılmalıdır. Örneğin, rezervasyon başlangıcı Cuma günü ise, yerel saate göre bir önceki hafta Cumartesi geceyarısı 24:00’e kadar rezervasyon iptal edilmelidir. 
•İptal, İlan Sahibi ile temasa geçilerek yapılır. İptalin kayıt altına alınması için eposta ile yapılması ve İlan Sahibi’nden yazılı onay alınması tavsiye edilir.. 
•Bu durumda Kullanan’ın İlan Sahibine Net Kullandırma Ücreti ödemesi gerekmez. Eğer Kullanan, bu süreden az bir zaman kala Rezervasyonu iptal ederse, ilk günün ücretini ve takip eden günlerin ücretinin P’sini doğrudan İlan Sahibi’ne ödenir.  Kiraguru bu ücretin ödenmesinden veya ödenmemesinden sorumlu değildir.
•Eğer Kullanan, Rezervasyon başlangıç tarihinden sonra iptal etmek isterse, Rezervasyon İptal işlemini takip eden günlerin ücretinin P’si iade edilir. Para iadesi İlan Sahibi tarafından Kullanan’ın hesabına yapılır.
•Saat 14:00’den sonraki iptallerde bir sonraki günün ücreti iade edilmez; bakiye günlerin ücreti iade edilir.
•Net Kullandırma Ücreti’nden iptal edilen gün ücretleri düşülerek Kullanan’ın hesabına Rezervasyon iptalini takip eden iki İş Günü içinde İlan Sahibi tarafından aktarılır.
•Zarar Avansı (Depozito) mevcut ise Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen Kullandırmanın Sona Ermesi kuralları uygulanır. 
•Rezervasyon Sırasında Ödenecek Kira Ücreti iade edilmez; oransal iade talep edilemez. 
•Temizlik ücreti varsa, Kullanan Ürün’ü kullanmaya başlamış ise iade edilmez.
 
 
Katı Rezervasyon İptal Koşulları: 
•Rezervasyon iptali Rezervasyon başlangıç gününden sekiz (8) önceki gece saat 24:00’e kadar yapılmalıdır. Örneğin, rezervasyon başlangıcı Cuma günü ise, yerel saate göre bir önceki hafta Perşembe geceyarısı 24:00’e kadar rezervasyon iptal edilmelidir. 
•İptal, İlan Sahibi ile temasa geçilerek yapılır. İptalin kayıt altına alınması için eposta ile yapılması ve İlan Sahibi’nden yazılı onay alınması tavsiye edilir.. 
•Bu durumda Net Kullandırma Ücreti’nin P’si iki İş Günü’nde Kullanan tarafından İlan Sahibi’ne ödenir. Kiraguru bu ücretin ödenmesinden veya ödenmemesinden sorumlu değildir.
•Eğer Kullanan, bu süreden az bir zaman kala Rezervasyonu iptal ederse veya Rezervasyon başlangıç tarihinden sonra iptal etmek isterse, Net Kullandırma Ücreti’nin tamamını İlan Sahibi’ne ödemekle yükümlüdür. Kiraguru bu ücretin ödenmesinden veya ödenmemesinden sorumlu tutulamaz.
•Zarar Avansı (Depozito) mevcut ise Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen Kullandırmanın Sona Ermesi kuralları uygulanır. 
•Rezervasyon Sırasında Ödenecek Kira Ücreti iade edilmez; oransal iade talep edilemez. 
•Temizlik ücreti varsa, Kullanan Ürün’ü kullanmaya başlamış ise iade edilmez.
 
 
İlan Sahibi farklı bir Rezervasyon İptal koşulu uygulamak isterse bunu ilanında açık olarak ifade etmelidir.
 
 
EK-2
 
REZERVASYON SIRASINDA ÖDENECEK KİRA ÜCRETİ ve HİZMET BEDELİ
 
•Kiraguru, İlan Sahip’lerine Net Kullanma Ücreti üzerinden Hizmet Bedeli uygulayabilir.  Kiraguru değişik Üye ve gruplara, değişik ürünlere ve/veya değişik ürün kategorilerine değişik oranlarda Hizmet Bedeli uygulayabilir. Promosyonlar ve kampanyalar yapabilir.
•Kiraguru, Üye’nin istemi halinde turbo ilan verilmesi  (ana sayfada veya popüler ilanlar arasında gözükmesi ) gibi ilanların öne çıkarılmasını sağlayan reklam ve tanıtım benzeri faaliyetler için ek ücret talep edebilir. Bu ek servisler ve ücretleri Kiraguru.com’da açıklanır. 
•Kiraguru Hizmet Bedeli’ni geçiçi bir süre için %0 oalrak belirlemiştir.
 
 
 
EK-3
 
ÜRÜN LİSTELEME KURALLARI
 
Üyeler Kiraguru.com’da ilan verdikleri Ürün’lerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, mevzuatlarına ve yönetmeliklerine uygun olduğunu, genel ahlak kurallarını çiğnemediğini ve başkalarının haklarını çiğnemediğini kontrol etmekle sorumludurlar. İlan verilmesi yasaklı olan Ürünler aşağıdakilerler sınırlı olmayıp aşağıda örneklenmiştir. Üyeler Ürün Listeleme Kuralları’nı takip etmek ve bu kurallara uymakla sorumludurlar. Uygunsuz ilanlar yüzünden Kiraguru’nun sorumlulu tutulduğu tüm ceza, zarar ve masrafları ilan sahibi tarafından karşılanır. (Örneğin pornografik bir ilan yüzünden sitenin yeniden açılması için gereken tüm çabalar ve masrafları ilan sahibine aittir). 
 
Aşağıdaki ürünlerin ilan olarak verilmesi veya kullanıma sunulması yasaktır:
 
•Taklit tasarım Ürünleri, sahte veya replika Ürünler ve Ürün kopyaları veya imitasyonları,
•Kültür ve tabiat varlıkları,
•Kopya ve korsan Ürünler, telif hakları kapsamında bandrolsüz her türlü ses, görüntü taşıyıcıları,
•Korsan kitap ve benzeri bandrol taşımayan Ürünler,
•Lisanssız yazılımlar,
•Sahte belgeler, kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet ünvanları,
•Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve yasadışı siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yasaklı Ürünler,
•Yasal olmayan maddeler ve uyuşturucu maddeler,
•Kaçak ve ithalatı yasak olan Ürünler, 
•Çalıntı mallar ve seri numarası çıkartılmış Ürünler,
•TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler, 
•Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve Ürünler,
•E-posta adres listeleri,
•Reçeteyle satılan ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri,
•Pornografik içerikli Ürünler, 
•Trafik radar dedektörleri, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve benzeri Ürünler,
•Askeri teçhizat, ateşli silahlar, tabanca, bıçak, her türlü askeri mühimmat, biber gazı ve benzeri ürünler ve bunların yapımı ile ilgili her türlü Ürün, tarif veya açıklama 
•Yanıcı ve patlayıcı maddeler,
•Hisse senedi, tahvil, bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evrak,  
•İnsan organları,
•Kişilik haklarını ihlal eden her türlü bilgi, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgiler,
•Tütün ve tütün mamülleri, sigara, elektronik sigara ve benzeri Ürünler,
•Alkollü içecekler,
•Yasaklı hayvan türleri,
•Telsiz ve komünikasyon cihazları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu mevzuatına ve "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği"ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizler,
•Alım, satım ve ticareti devlet iznine tabi olan Ürünler,
•Dinleme cihazları,
•Maymuncuk ve kilit açıcılar,
•Resmi kıyafetler ve üniformalar,
•Şans oyunu biletleri,
•İlaç testlerini veya idrar testlerini geçmeye yönelik Ürünler, 
•Üyelerin suç işlemesi için kullanacağını bilerek listelenen Ürünler
 
 
EK-4 
 
GİZLİLİK POLİTİKASI
 
•Kiraguru, Üyelerin www.kiraguru.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, üyeleri ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacaktır ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
•Kişisel bilgiler; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, banka hesap numarası ve kredi kartı hesap bilgileri gibi Üyeleri tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak tanımlanmıştır. 
•Kiraguru, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri değerlendirmesi ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilir.
•Kiraguru, kendi kontrolünde olan gizli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerini kurduracaktır.
•Kiraguru, Gizli Bilgileri özel ve gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilgilerinin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.